משרד עורכי דין ומגשרים

יום רביעי, 9 בדצמבר 2015

פסילות לפי חוק הירושה מאת משרד עו"ד נועם קוריס ושות'...

בס"ד

סעיפי פסלות בחוק הירושה

מאת מאיר סגל משרד עו"ד נועם קוריס 

סעיף 30(א) לחוק הירושה, תשכ"ה-1965 (להלן: "החוק") קובע את בטלותה של צוואה שנעשתה תחת השפעה בלתי הוגנת, לרבות אונס, איום ועוד.
תוקף בדיקת פוליגרף על פי הדין הפלילי


נכתב על ידי <a href="https://www.articles.co.il/author/46496">אבי  חדד

</a>
הפוליגרף  היא מכשיר הנקרא גם מכונת אמת מכשיר הנועד לקלוט תא התגובות הפיזיולוגיות הבלתי רצוניות של אדם שנבדק, כדי לבחון באם הוא דובר אמת או שקר. מכשיר פוליגרף נמצא בשירות החוק בעיקר בחקירות פליליות והוא נועד לתת אינדיקציה, להמשך חקירה או לעצירתה ולחפש כיווני חקירה אחרים . מכונת אמת מבוססת על ההנחה שכשאדם משקר, מתרחש בגופו שינויים פיזיולוגיים בלתי נשלטים כמו עליה בלחץ הדם, דופק , הזעת יתר ועוד.  את הפוליגרף מחבר בודק הפוליגרף  לנבדק בחיישנים במקומות שונים בגופו וזאת על מנת לקלוט את התגובות שמתרחשות בגוף בזמן הבדיקה. החוק הפלילי בישראל קובע שבדיקת פוליגרף לא תשמש כראייה בדין. בארצות הברית למשל החוק לביצעו בדיקה במכונת אמת נתון לשיקול כל מדינה ומדינה בנפרד, אותה מדינה רשאית להחליט באם בדיקת פוליגרף הינה ראייה קבילה או לא . בישראל נקבע כי בסירוב אדם להיבדק בפוליגרף לא יחשב לאינדיקציה לאשמתו. ( אדם יחליט בעצמו באם הוא מעוניין להיבדק בפוליגרף או לסרב להיבדק)להבדיל מן הדין הפלילי בדין האזרחי יכול בית המשפט לבקש מן המתדיינים בהסכמתם לבצע בדיקת פוליגרף ולהחליט לתת תוקף לבדיקת הפוליגרף שבוצעה בהסכמת הצדדים. במידה והביעו בעלי הדין את הסכמתם לבצע בדיקת פוליגרף, בית המשפט ישלח את הצדדים למכון פוליגרף פרטי. בדרך כלל בית המשפט ימסור למכון הפוליגרף את השאלות הרלוונטיות למשפט או לעיתים בית המשפט מבקש ממכון הפוליגרף לנסח את שאלות הבדיקה, המכון יבצע את הבדיקה ותוצאותיה תמסרנה לבית המשפט. במצבים אלה כאשר ההחלטה התקבלה לבצע בדיקה כאמור נוטים בתי המשפט לקבל את תוצאות הבדיקה כחלק מן הראיות בתיק הנדון. גם בתחום האזרחי כמו גם הפלילי סירוב לבצע בדיקת פוליגרף לא ישמש כראייה כנגד המסרב.אמינות בדיקת הפוליגרף נתון למספר גורמים כגון : הבודק , הנבדק , מכשיר הבדיקה (כיול והפעלה), ושיטת הבדיקה שנקבעה על ידי הבודק. על פי מחקרים שנערכו בשנים האחרונות אמינות בדיקות פוליגרף במכונת אמת מגיעה להצלחה בשיעור של בין 95%-מ 98%.על פי קביעת בית המשפט העליון בישראל הפוליגרף טרם הוכר הפוליגרף  כמכשיר בטוח לגילוי האמת, ולכן ממצאי בדיקת פוליגרף בתחום המשפט הפלילי אינו יכול לשמש כראייה בדין, ועוד קבע בית המשפט העליון כי רשאים בעלי הדין במשפט האזרחי להגיע להסכם ביניהם, שבדיקת פוליגרף תשמש כראייה מכרעת במשפט. במידה והצדדים המתדיינים החליטו להיבדק בפליגרף הבדיקה תשמש את בית המשפט ולאחר ביצוע הבדיקה אין באפשרות בעלי הדין לחזור מההסכמה .

כותב המאמר:אבי חדד בודק פוליגרף מוסמךאתר : www.tal-polygraph.co.il
מקור המאמר:<a href='http://www.articles.co.il/article.php?id=173365'> articles.co.il</a>